ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ-ΟΜΙΛΙΑΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Υπάρχουν παιδιά που που καθυστερούν να εμφανίσουν λόγο ή παιδιά που αρχίζουν να μιλούν κανονικά αλλά καθυστερούν να εξελίξουν τους υπόλοιπους τομείς του λόγου.

Όταν μιλάμε για καθυστέρηση λόγου εννοούμε ότι οι λέξεις ή οι προτάσεις που παράγονται από ένα παιδί δεν γίνονται κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του παιδιού. Όταν δηλαδή ένα παιδί μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη, αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων καθώς και παραλείπει ήχους ή και συλλαβές από τις λέξεις. Επιπλέον, ένα παιδί με προβλήματα στο λόγο του μπορεί να δυσκολεύεται να καταλάβει αυτά που του λένε, να δυσκολεύεται να βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις, να δυσκολεύεται να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται για να εκφραστεί και να συντάξει σωστά τις προτάσεις του καθώς και να δυσκολεύεται να πάρει μέρος σε μια συζήτηση.

Για να μιλήσουμε για καθυστέρηση λόγου θα πρέπει ένα παιδί να πλησιάζει σε ηλικία τα 3 έτη και να εμφανίζει τα παρακάτω:

1. Να επικοινωνεί περισσότερο με νοήματα (δείχνει αυτό που θέλει)
2. Να παράγει κυρίως συλλαβές και το λεξιλόγιό του να κυμαίνεται στις 10 λέξεις (μαμά, μπαμπά, νερό κ.ά.)
3. Να δυσκολεύεται να μιμηθεί λεξούλες που ακούει
4. Να δυσκολεύεται στην κατανόηση και στην εκτέλεση απλών-σύνθετων εντολών
5. Ο λόγος του δεν είναι καταληπτός από το κοινωνικό περιβάλλον
6. Δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων, δεν σχηματίζει φράσεις-προτάσεις
7. Δεν αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε)

Η έγκαιρη διάγνωση της γλωσσικής καθυστέρησης (έως τους 30 μήνες) είναι καίριας σημασίας καθώς τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο από την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση εξαιτίας της πλαστικότητας του εγκεφάλου στην ηλικία των 2-4 χρόνων.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

0

ΣΧΟΛΙΑ

  • Δεν βρέθηκαν σχόλια