ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Πρόκειται για δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων που απαρτίζουν το φωνολογικό σύστημα της μητρικής γλώσσας του ατόμου, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές η ομιλία να είναι δυσκατάληπτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
0

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI)

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI)

H ΕΓΔ είναι μια σημαντική διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας στον προφορικό λόγο. Για να διαγνωστεί ένα παιδί με ΕΓΔ χρειάζεται να έχει χαμηλό σκορ σε μια ομάδα σταθμισμένων γλωσσικών δοκιμασιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI)
0

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αυτισμός και Πιθανά Αίτια

Ο αυτισμός εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ). Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
0

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
0

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι Μ.Δ. είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην κατανόηση ή στην χρήση της γλώσσας, στην ολοκλήρωση μαθηματικών υπολογισμών, στην διατήρηση της συγκέντρωσής του και στον συντονισμό των κινήσεων του σώματός του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ
0

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η νοητική υστέρηση είναι μια γενικευμένη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά μειωμένη νοητική λειτουργία και ελλείματα σε δύο ή περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές, με έναρξη πριν την ηλικία των 18 ετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
0

ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Σύνδρομο Down

Το Σύνδρομο Down είναι μία γενετική ανωμαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη επιπλέον γενετικού υλικού από το χρωμόσωμα 21.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣΥΝΔΡΟΜΑ
0