ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή την επανάκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο άτομο για τη συμμετοχή του σε σκόπιμες και ουσιαστικές για αυτό δραστηριότητες.

Οι υπηρεσίες της εργοθεραπείας περιλαμβάνουν αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, εκπαίδευση ή συμβουλευτική με το παιδί, την οικογένειά του και το περιβάλλον του.

Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί το παιδί σε διάφορους τομείς σύμφωνα με τα τυπικά αναπτυξιακά πρότυπα.

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής είναι:

 • Τομείς της ανάπτυξης
        1. Κινητικός τομέας (αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητική εξέλιξη, κ.ά.)
        2. Νευρομυική εξέλιξη (μυϊκός τόνος, αντοχή, δύναμη, στάση σώματος, κ.ά.)
        3. Γνωστικό – αντιληπτικός τομέας (συγκέντρωση, μνήμη, χωροχρονικός προσανατολισμός, κ.ά.)
 • Τομέας της αυτοεξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ένδυση, απόδυση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας)
 • Τομέας της παραγωγικότητας (π.χ. μελέτη, σχολείο, τήρηση κανόνων υγιεινής)
 • Τομέας του ελεύθερου χρόνου/παιχνιδιού

Ο Εργοθεραπευτής συχνά αναλαμβάνει την προσαρμογή του περιβάλλοντος του ατόμου προκειμένου να ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες και να διευκολύνει την καθημερινότητα του.

Διαταραχές που χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης:

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Αισθητηριακές Διαταραχές
 • Αδυναμία Συγκέντρωσης
 • Διαταραχές Οπτικοκινητικού Συντονισμού
 • Κινητικές Διαταραχές (Διαταραχή στην Αδρή και Λεπτή Κινητικότητα)
 • Χωροχρονικός Προσανατολισμός (Οργάνωση Χώρου και Χρόνου)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)
 • Αναπτυξιακά Σύνδρομα (Down, Prader – Willi, Rett, κ.ά.)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχές Γνωστικών Δεξιοτήτων (Μνήμη, Διαχείριση Χρόνου)