ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, στο σχολείο, στην παρέα με τους φίλους μας, στο σπίτι, στο φούρνο της γειτονιάς μας, στην παιδική χαρά κ.ά. Για να μπορούν τα παιδιά  να έχουν αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία, προσαρμοστικές ικανότητες και επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις χρειάζεται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες. Η απουσία ή η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση, τη σχολική αποτυχία προκαλώντας προβλήματα στη ζωή του παιδιού.

Στόχος των ομάδων είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους.

Κάθε παιδί συμμετέχει σε μια μικρή ομάδα (3-4 παιδιά) ανάλογα με το κοινωνικό, αναπτυξιακό, γνωστικό και ηλικιακό του επίπεδο καθώς και από τα ενδιαφέροντά του. Οι ομάδες συναντιούνται σε εβδομαδιαία βάση και καλύπτονται από ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες παιχνιδιού και επικοινωνίας και δεξιότητες αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης. Τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι το παιχνίδι ρόλων, οι ιστορίες, τα εικαστικά μέσα (π.χ. ζωγραφική) κ.ά.

Οι Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων ενισχύουν:

  • τις δεξιότητες διαλόγου/ συζήτησης (π.χ. έναρξη-διατήρηση συζήτησης, αναμονή σειράς)
  • την ενσυναίσθηση (ανάπτυξη Θεωρίας του Νου)
  • τις δεξιότητες παιχνιδιού και επίλυσης προβλημάτων
  • την ανάπτυξη της φαντασίας
  • την κατανόηση κοινωνικών κανόνων
  • την αύξηση αυτοελέγχου και αυτοπεποίθησης
  • την ανεξαρτησία
  • την κατανόηση της έννοιας και των κανόνων φιλίας
  • τη μη λεκτική επικοινωνία
  • τη διαχείριση θυμού/ήττας