ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού.

Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

Φροντίζουμε το θεραπευτικό περιβάλλον να είναι σύγχρονο, ευχάριστο και ασφαλές για το παιδί.