ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η νοητική υστέρηση είναι μια γενικευμένη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά μειωμένη νοητική λειτουργία και ελλείματα σε δύο ή περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές, με έναρξη πριν την ηλικία των 18 ετών.

Iστορικά είχε ορισθεί ότι Νοητική Υστέρηση έχουμε αν το σκορ του Δείκτη Νοημοσύνης (IQ) είναι κάτω από 70. Παλαιότερα ο ορισμός επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γνωστική λειτουργία, αλλά ο ορισμός τώρα περιλαμβάνει και άλλα δύο στοιχεία, ένα σχετικά με την ψυχική λειτουργία και ένα σχετικά με τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων στο περιβάλλον τους.

Αίτια εμφάνισης της νοητικής υστέρησης:

• Προγεννητικά αίτια (κληρονομικοί παράγοντες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως σύνδρομο Down, σύνδρομο Turner κ.ά.)
• Περιγεννητικά αίτια ( ανοξία, τραυματισμοί και αιμορραγία του εγκεφάλου, πρόωρη γέννηση)
• Μεταγεννητικά αίτια (μολυσματικές ασθένειες, ατυχήματα, υψηλός πυρετός κ.ά.)

Χαρακτηριστικά ατόμων με νοητική υστέρηση:

• Καθυστερήσεις στην προφορική γλωσσική ανάπτυξη
• Ελλείματα στη μνήμη δεξιοτήτων
• Δυσκολία στη μάθηση των κοινωνικών κανόνων
• Δυσκολία με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• Δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτηση και στην αυτοφροντίδα

Ταξινόμηση της νοητικής υστέρησης:

Κατηγορίες νοητικής υστέρησης   Δείκτης νοημοσύνης
     
1. Ελαφρά νοητική υστέρηση   Δ.Ν. 50-55 έως 70
2. Μέτρια νοητική υστέρηση   Δ.Ν. 35-40 έως 50-55
3. Σοβαρή νοητική υστέρηση   Δ.Ν. 20-25 έως 35-40
4. Βαριά νοητική υστέρηση   Δ.Ν κάτω από 20-25


Τα συνοδά προβλήματα της νοητικής υστέρησης:

Τα παιδιά με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν πολύ συχνά και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και διάφορα προβλήματα υγείας. Υπολογίζεται ότι το 10-40 % των παιδιών με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζει τουλάχιστον μια επιπλέον αναπτυξιακή δυσκολία. Εκτιμάται επίσης ότι η συχνότητα εμφάνισης συναισθηματικών προβλημάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά με νοητική υστέρηση είναι 4-6 φορές υψηλότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Συνοδά προβλήματα όπως:
• Διαταραχές λόγου και ομιλίας
• Διαταραχές στην προσοχή
• Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
• Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

Η πρόληψη της νοητικής υστέρησης:

Στη νοητική υστέρηση η πρόληψη αποτελεί επιτακτική ανάγκη διότι είναι η μόνη δυνατότητα πραγματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τόσο στην περίπτωση ορισμένων γενετικών ανωμαλιών όσο και στην περίπτωση των δυσκολιών που προκύπτουν ως συνέπεια περιβαλλοντικών επιδράσεων πριν και μετά τον τοκετό.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

0

ΣΧΟΛΙΑ

  • Δεν βρέθηκαν σχόλια