ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι Μ.Δ. είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην κατανόηση ή στην χρήση της γλώσσας, στην ολοκλήρωση μαθηματικών υπολογισμών, στην διατήρηση της συγκέντρωσής του και στον συντονισμό των κινήσεων του σώματός του.

Οι Μ.Δ. αποτελούν σύνθετο πρόβλημα οι επιπτώσεις του οποίου επηρεάζουν σ’ ένα βαθμό και άλλες εκδηλώσεις του παιδιού, εκτός από τις σχολικές. Η συχνότητα εμφάνισης των Μ.Δ. είναι περισσότερο έντονη στα αγόρια.
Αίτια των Μαθησιακών Δυσκολιών:
• Νευρολογικές διαφοροποιήσεις στη δομή και την λειτουργία του εγκεφάλου
• Κληρονομικότητα
Τα συμπτώματα των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι φανερά και αναγνωρίζονται επίσημα όταν το παιδί ξεκινά το σχολείο.
Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες:
• Δυσκολία στην ανάγνωση και την γραφή
• Δυσκολίες στις μαθηματικές πράξεις
• Δυσκολία στην μνήμη(οπτική-ακουστική)
• Δυσκολία στη συγκέντρωση και στην προσοχή
• Δυσκολία τήρησης των οδηγιών
• Δυσκολία κατανόησης και διαχείρισης εννοιών που αφορούν το χρόνο
Ήπια χαρακτηριστικά Μαθησιακών Δυσκολιών:
• Ανωριμότητα στην ομιλία
• Ασταθής επίδοση στο σχολείο
• Απρεπή ανταπόκριση σε ερωτήσεις (σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια)
• Παρορμητική συμπεριφορά
Η επιτυχής αντιμετώπιση των Μ.Δ. προϋποθέτει γνώση ειδικών χειρισμών που να μπορούν να εφαρμοστούν στη τάξη και στο σπίτι. Τα βασικά μαθήματα που θίγονται είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο με σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Είναι η εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Αφορά και περιορίζεται μόνο στο γραπτό λόγο και όχι στον προφορικό.
Τι προκαλεί την Δυσλεξία;
Η ακριβής αιτιολογία της δυσλεξίας είναι άγνωστη. Φαίνεται να υπάρχει δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου ο οποίος είναι φυσιολογικός κατά τα άλλα, πολλές φορές μάλιστα μπορεί να είναι και μεγαλοφυής.

Συμπτώματα της Δυσλεξίας:
• Δυσκολία στην γραφή
• Δυσκολία στην ανάγνωση
• Δυσκολία στην ορθογραφία
• Διάσπαση προσοχής
• Διαταραχή στον προσανατολισμό
• Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα


Δυσκολία στην γραφή και ορθογραφία:
• Άτσαλος γραφικός χαρακτήρα
• Δυσανάγνωστη γραφή
• Αργό γράψιμο
• Αλλοπρόσαλλη ορθογραφία

Δυσκολία στην ανάγνωση
• Κοπιώδες-συλλαβιστό διάβασμα
• Μονότονη φωνή
• Αγνόηση σημείων στίξης
• Αναστροφές, παραλείψεις και αντικαταστάσεις συλλαβών-λέξεων

Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα:
• Υπερευαισθησία στην κριτική
• Εύκολη αποθάρρυνση
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Χαμηλή αυτοπεποίθηση
• Άρνηση προς την μάθηση

Θεραπεύεται η δυσλεξία;
Οι ικανότητες των δυσλεξικών παιδιών βελτιώνονται αρκετά με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η έγκαιρη αντιμετώπισή της έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη ατόμων με δυσλεξία.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

0

ΣΧΟΛΙΑ

  • Δεν βρέθηκαν σχόλια